ˆ

Rejestry, ewidencje, archiwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestry, ewidencje, archiwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

DZIAŁ KADR
1. rejestr pracowników jednostki, rejestr wypadków, rejestr urlopów zdrowotnych i bezpłatnych, rejestr zwolnień lekarskich, rejestr legitymacji ubezpieczeniowych, rejestr chorób zawodowych, rejestr awansów zawodowych, rejestr zasobów archiwalnych (utworzone archiwum zakładowe)
2. ewidencje - karty czasu pracy
3. ewidencje - zaświadczenia dot. zatrudnienia i wynagrodzenia
Dokumenty związane z BHP
1. rejestr badań środowiska pracy
2. rejestr wypadków pracowników
3. rejestr wypadków uczniów
4. rejestr przydziału środków ochrony indywidualnej oraz wydanej odzieży i obuwia roboczego
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
1. księgi rachunkowe
2. zasady prowadzenia rachunkowości i obieg dokumentów księgowych
DYREKTOR I WICEDYREKTOR
Rejestry:
• listy uczniów
• programów nauczania realizowanych na poszczególnych przedmiotach kl. I - III i IV - VI
• rozkładów materiału kl. I-III i IV-VI
• egzaminów poprawkowych
• programów wychowawczych realizowanych w poszczególnych klasach na dany rok szkolny
• konkursów międzyprzedmiotowych
• sprawdzianów kompetencji dla klas IV-VI
• doraźnych zastępstw
• stałych nadgodzin tygodniowych
• rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw
• statystyk ocen z zachowania i z poszczególnych przedmiotów
• projektów organizacyjnych
• wzorów druków obowiązujących na terenie placówki
• raportów z badań wyników nauczania w klasach I, III, V, VI
• uchwał pedagogicznych
• rad pedagogicznych (protokolarz)
• wykazu podręczników obowiązujących w poszczególnych klasach
SEKRETARIAT SZKOŁY
Rejestry - księga ewidencji dzieci z obwodu szkoły wg rocznika
• księga ewidencji uczniów • arkusze ocen • listy klasowe uczniów • legitymacji szkolnych • druków ścisłego zarachowania • korespondencji• kart rowerowych• wycieczek klasowy• rejestr zarządzeń dyrektora jednostki
Sposoby i zasady udostępniania informacji
Prowadzony jest rejestr w którym odnotowuje się wydane dokumenty do wglądu osobom upoważnionym, datę, podpis i cel. Wydanie dokumentów na zewnątrz może nastąpić w oparciu upoważnienie organu żądającego na podstawie pisemnej zgody Dyrektora za pokwitowaniem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 8
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-07 12:53:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Twaróg
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-07 13:07:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Twaróg
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-07 13:20:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1035 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »